Karelia FI / Tuotteet / Tietoa lattioista / Tammen ydinsäde

Tammen ydinsäde

Puun kasvuvaiheessa ydinsäteiden merkitys on kuljettaa ravinteita tukin ytimen ja ulompien osien välillä. Ydinsäteet ovat joillakin puulajilla miltei huomaamattomia väriltään. Tammella ne kuitenkin erottuvat varsin selkeästi tukin poikkileikkauksessa vaaleina puun ytimeen saakka ulottuvina raitoina. Osa ydinsäteistä jää myös puuaineksen "sisään" kulkematta ytimeen saakka. Osin tästä syystä tukin kaikissa osista voi ilmetä vaaleita ns. "ydinsädepeilejä tai -raitoja" jotka antava Tammelle oman mielenkiintoisen ilmeen. Riippumatta parketin pinnan lajitelmasta ydinsäteet ovat varsin näkyvä osa Tammea. Varsinkin Select- ja Natur-lajitelmissa ne erottuvat kirjavampia lajitelmia selkeämmin johtuen tasaisemmasta ulkonäöstä ja puuraaka-aineen sahaussuunnasta. Kaikissa Tammiparketeissamme ydinsädepeilit ovat tärkeä osa puun luontaista värivaihtelua ja ominaisuuksia eikä niiden määrää ole rajoitettu miltään osin.